Nazwa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków - Szkoła Inżynierii Materiałowej

Adres

Al. Mickiewicza 30

Kod

30-059

Miasto

Kraków

Województwo

małopolskie

Osoby kontaktowe

dr inż. Piotr Bała

Tel.

+12 617 2619  +691 759 283 

Fax

+12 617 3190 

Email

sim@agh.edu.pl

WWW

www.sim.agh.edu.pl

Opis działalności

szkoła wyższa