Nazwa

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Centrala

Adres

Fordońska 120

Kod

85-739

Miasto

Bydgoszcz

Województwo

kujawsko-pomorskie

Osoby kontaktowe

prez. zarz. mgr Henryk Kuchczyński

v-ce prez. Jerzy Wołoszyk

Tel.

+52 345 3673 

Fax

+52 345 3673 

Email

biuro@bzdz.com.pl

biuro@bzdz.neostrada.pl

ckkbzdz@wp.pl

ced_1@wp.pl

WWW

www.bzdz.com.pl

Opis działalności

szkolnictwo policealne

kursy zawodowe

kursy eksternistyczne (LO, LE, LH)