Nazwa

Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Bieszczadzkie Centrum Charytatywne Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II

Adres

Wincentego Pola 1

Kod

38-700

Miasto

Ustrzyki Dolne

Województwo

podkarpackie

Osoby kontaktowe

ks. Roman Szczupak

ks. Janusz Staniszewski

Tel.

+13 461 3840  +503 101 891 

Fax

+13 461 3840 

Email

caritas.ustrzyki@vp.pl

WWW

www.caritas_ustrzyki.republika.pl

Opis działalności

świetlica dla dzieci, niesienie pomocy, stołówka