Nazwa

Centrum Kształcenia Zawodowego

Adres

Metalowców 54

Kod

26-110

Miasto

Skarżysko Kamienna

Województwo

świętokrzyskie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr Liliana Gorzkowska

Tel.

+41 253 0483 

Fax

+41 253 0483 

Email

skkokz@zdz.kielce.pl

WWW

www.skarzysko.zdz.kielce.pl

Opis działalności

Technikum dla Dorosłych (na podbudowie gimnazjum), Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (na podbudowie ZSZ)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (na podbudowie gimnazjum)

Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające dla Dorosłych (na podbudowie ZSZ)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum)

Szkoły Policealne dla Dorosłych