Nazwa

Centrum Kształcenia Zawodowego

Adres

Pelca 11

Kod

18-200

Miasto

Wysokie Mazowieckie

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

dyr. Józef Sokolik

v-ce dyr. Bogusław Motybel

Tel.

+86 275 3150  +86 275 2234 

Fax

Email

ckzwmsekr@o2.pl

WWW

www.armek.republika.pl

Opis działalności

Centrum Kształcenia Praktycznego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, fryzjer, stolarz

Liceum Profilowane - profil rolniczo-spożywczy

Technikum - rolnik, mechanik

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbud. ZSZ - rolnik, mechanik, mechatronik