Nazwa

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych

Adres

Wagonowa 9, pok. 102

Kod

53-609

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

dyr. dr Jerzy Lipowczyk

Tel.

+71 358 2737 

Fax

Email

ikun@dswe.wroc.pl

WWW

www.ikunise.dswe.pl

www.pedagogika.dswe.pl

Opis działalności

Zakład Pedeutologii

Zakład Badań nad Szkołą

Zakład Technologii Informacyjnych i Statystyki Szkolnej

Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej