Nazwa

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki Specjalnej

Adres

Wagonowa 9, pok. 13

Kod

53-609

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

kier. prof. dr hab. Dorota Rybczyńska

Tel.

+71 358 2742 

Fax

+71 358 2742 

Email

ips@dswe.wroc.pl

WWW

www.ips.dswe.pl

Opis działalności

Zakład Resocjalizacji

Zakład Oligofrenopedagogiki

Zakład Surdopedagogiki

Zakład Pedagogiki Leczniczej