Nazwa

Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu - Wydział Nauk Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki

Adres

Wagonowa 9

Kod

53-609

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

dyr. prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

z-ca dyr. dr Urszula Dzikiewicz-Gazda

Tel.

+71 358 2739  +71 358 2771 

Fax

Email

iped@dswe.wroc.pl

WWW

www.pedagogika.dswe.wroc.pl

www.pedagogika.dswe.pl

Opis działalności

Zakład Pedagogiki Ogólnej, Zakład Psychologii

Zakład Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej

Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa, Zakład Wiedzy o Kulturze

Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży, Zakład Historii Edukacji