Nazwa

Dwutygodnik Federacji SNT NOT "Przegląd Techniczny" - Redakcja

Adres

Ku Wiśle 7

Kod

00-707

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

red. nacz. Ewa Mańkiewicz-Cudny

Tel.

+22 651 0068 

Fax

+22 651 0069 

Email

emc@vip.wp.pl

WWW

www.przeglad-techniczny.pl

Opis działalności

Adres do Korespondencji: 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004