Nazwa

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adres

Szpitalna 5/5

Kod

00-031

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. Mirella Panek-Owsiańska

v-ce prez. dr Bolesław Rok

Tel.

+22 627 1871 

Fax

+22 627 1872 

Email

biuro@fob.org.pl

WWW

www.fob.org.pl

www.odpowiedzialnybiznes.pl

Opis działalności

organizacja pozarządowa pożytku publicznego

upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu