Nazwa

Klub Inteligencji Katolickiej

Adres

Szramka 2

Kod

40-750

Miasto

Katowice

Województwo

śląskie

Osoby kontaktowe

prez. dr Antoni Winiarski

Tel.

+32 255 7112  +32 359 1198 

Fax

Email

awini@us.edu.pl

WWW

www.kik.katowice.opoka.org.pl

Opis działalności

adres korespondencyjny: skr. poczt. 376 40-954 Katowice 2