Nazwa

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej - Biuro

Adres

Nowy Świat 72, p. 160

Kod

00-330

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

przew. prof. dr hab. Barbara Markiewicz

kier. mgr Sabina Bagińska

Tel.

+22 657 2759 

Fax

+22 657 2759 

Email

olimpiad@ifispan.waw.pl

WWW

www.ptfilozofia.pl

Opis działalności

organizowanie olimpiady filozoficznej

wydawanie publikacji związanych z olimpiadą