Nazwa

Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców

Adres

Zamieniecka 25

Kod

04-158

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. zarz. Wojciech Żmigrodzki

dyr. Michał Dobrzyński

Tel.

+22 755 0700  +600 281 279 

Fax

+22 879 7907  +22 610 3811 

Email

biuro@forum-chlodnictwa.org.pl

WWW

www.forum-chlodnictwa.org.pl

Opis działalności

organizacje społeczne