Nazwa

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Białymstoku

Adres

Akademicka 4

Kod

15-267

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

dyr. Ryszard Walendzik

Tel.

+85 744 7551  +85 739 9100 

Fax

+85 739 9109 

Email

lbi@nik.gov.pl

WWW

www.nik.gov.pl

Opis działalności

urzędy państwowe