Nazwa

Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych - Narodowa Instytucja Kultury

Adres

Okrężna 9

Kod

02-916

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

dyr. Piotr Ogrodzki

Tel.

+22 651 5300  +22 651 7500 

Fax

+22 642 1185 

Email

biuro@oozp.org.pl

WWW

www.ookz.com.pl

www.oozp.pl

www.oozp.org.pl

www.icons.pl

Opis działalności

ochrona dóbr kultury

organizacja konwojów dzieł sztuki

ekspertyzy, opinie, szkolenia w zakresie zabezpieczenia obiektów

bazy danych o skradzionych dziełach