Nazwa

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego

Adres

Łucka 17/23

Kod

00-842

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

dyr. Elżbieta Opara-Zawistowska

v-ce dyr. Bożena Liliana Karczewska

Tel.

+22 620 6285  +22 624 2891 

Fax

+22 624 2891 

Email

oswg@oswg-wawa.edu.pl

WWW

www.oswg-wawa.edu.pl

Opis działalności

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 52

Liceum Profilowane nr 31

Technikum Uzupełniające nr 30

Szkoła Policealna nr 40

internat