Nazwa

Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life S.A. - Agencja

Adres

Królewska 65

Kod

30-081

Miasto

Kraków

Województwo

małopolskie

Osoby kontaktowe

dyr. Magdalena Kuś

Tel.

+12 255 6100 

Fax

+12 255 6110 

Email

krk_krl@amplicolife.pl

WWW

www.amplicolife.pl

Opis działalności

ubezpieczenia