Nazwa

Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life S.A. - Centrala

Adres

Przemysłowa 26

Kod

00-450

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. Łukasz Kalinowski

czł. zarz. Iwona Ochocka

Tel.

+22 523 5000  +22 523 5070 

Fax

+22 523 5444 

Email

info@amplicolife.pl

WWW

www.amplicolife.pl

www.amplico.pl

Opis działalności

ubezpieczenia