Nazwa

Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW

Adres

Legionowa 28, lok. 607

Kod

15-281

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

prez. Dariusz Ochrymiuk

Tel.

+85 749 9960 

Fax

+85 749 9960 

Email

biuro@pspnarew.org.pl

ochrymiuk@pspnarew.org.pl

WWW

www.pspnarew.org.pl

Opis działalności

Siedziba: 15-427 Białystok, ul. Lipowa 16 m. 47

działania na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska

rozwój obszarów wiejskich

rozwój infrastruktury turystycznej

edukacja przyrodnicza