Nazwa

Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Adres

Handlowa 6

Kod

15-399

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

insp. Jakub Grzegorczyk

Tel.

+85 748 1270 

Fax

+85 748 1273 

Email

sekretariat@winb.bialystok.pl

WWW

wind.pbip.pl

Opis działalności

urzędy państwowe, administracja mieszkaniowa, projektowanie