Nazwa

POLENERGIA S.A.

Adres

Chmielna 85/87

Kod

00-805

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. zarz. Paweł Kuraszkiewicz

v-ce prez. Artur Zdybicki

Tel.

+22 581 1242  +22 581 1251  +22 581 1261  +22 581 1240  +800 363 744 

Fax

+22 581 1311  +22 581 1310  +22 620 1159 

Email

jerzy.trzcinski@polenergia.pl

WWW

www.polenergia.pl

Opis działalności

dostawy energii

dostawy gazu ziemnego

doradztwo

planowanie zużycia energii