Nazwa

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Adres

Świętokrzyska 36, lok. 47

Kod

00-116

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. Dariusz Matlak

przew. Krystyna Ostrowska

Tel.

+22 620 5990  +501 357 573 

Fax

+22 620 5990 

Email

biuro@pigo.org.pl

dmatlak@pigo.org.pl

kostrowska@pigo.org.pl

WWW

www.pigo.org.pl

Opis działalności

organizacje społeczne