Nazwa

Polski Klub Infrastruktury Sportowej - Biuro Zarządu

Adres

Rolna 155

Kod

02-729

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. Marek Zdziebłowski

v-ce prez. Rafał Pierzyński

Tel.

+22 843 9203  +22 843 9204 

Fax

+22 853 0686 

Email

biuro@pkis.pl

zdzieblowski@pkis.pl

pierzynski@pkis.pl

WWW

www.pkis.pl

Opis działalności

Klub realizuje i upowszechnia Program na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.