Nazwa

Polski Związek Filatelistów - Okręg Warszawski

Adres

Al. 3 Maja 12, V p.

Kod

00-391

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. Marek Topczewski

Tel.

+22 625 2501 

Fax

+22 625 2052 

Email

marek.topczewski@wp.pl

WWW

www.zgpzf.pl

Opis działalności

wydawanie czasopism: "Warszawski Biuletyn Filatelistyczny", "Cennik Polskich Znaków Pocztowych"