Nazwa

Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Zarząd Główny

Adres

Pasteura 3

Kod

02-093

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prez. prof. dr hab. Lech Wojtczak

v-ce prez. prof. dr hab. Liliana Konarska

Tel.

+22 589 2499  +22 589 2315 

Fax

+22 589 2499 

Email

ptbioch@nencki.gov.pl

l.wojtczak@nencki.gov.pl

konarska@nencki.gov.pl

WWW

www.ptbioch.edu.pl

Opis działalności

popieranie rozwoju i popularyzacja osiągnięć biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii w Polsce