Nazwa

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej - Oddział w Gdańsku

Adres

Dębinki 7, AM

Kod

80-211

Miasto

Gdańsk

Województwo

pomorskie

Osoby kontaktowe

przew. dr med. Anna Raszeja-Specht

Tel.

+58 349 2754 

Fax

+58 349 2784 

Email

rasz@amg.gda.pl

jkabata@novamedical.com.pl

WWW

www.ptdl.pl

Opis działalności

organizacje profesjonalne