Nazwa

Polskie Towarzystwo Socjologiczne - Oddział Wrocławski

Adres

Koszarowa 3/b20, Inst. Socjol. UWr

Kod

51-149

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

przew. Irena Wolska-Zogata

z-ca przew. Monika Wójta-Kempa

Tel.

+71 352 5008 

Fax

Email

pts@ifispan.waw.pl

WWW

www.pts.org.pl

Opis działalności

organizacje profesjonalne