Nazwa

Pracownia Edukacyjno-Konsultacyjno-Naukowa GAJA

Adres

Prosta 53c/22

Kod

65-783

Miasto

Zielona Góra

Województwo

lubuskie

Osoby kontaktowe

Tel.

+601 870 312 

Fax

Email

pekw-gaja@zetozg.pl

WWW

www.pekw-gaja.zgora.pl

Opis działalności

doskonalenie pedagogów, diagnozy pedagogiczne

doskonalenie działalności opiekuńczo-wychowawczej

wydawanie książek na temat działalności wychowawczo-opiekuńczej