Nazwa

PZWFS - Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych

Adres

Rembielińska 5 m. 70

Kod

03-343

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

Krzysztof Grzegorzewicz

Tel.

+22 884 7216  +501 774 714 

Fax

+22 884 7216 

Email

kgrzeg@wp.pl

WWW

www.pzwfs.pl

Opis działalności

pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami w projektowaniu obiektów podziemnych

ulepszania podłoża gruntowego, wzmacniania fundamentów istniejących budowli

Organizacja zawodowa, zrzeszająca pracodawców wykonujących fundamenty specjalne.