Nazwa

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - Wydział VIII Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Skale

Adres

Rynek 29

Kod

32-043

Miasto

Skała pod Ojcowem

Województwo

małopolskie

Osoby kontaktowe

przew. SSR Renata Mleczko

Tel.

+12 389 1650 

Fax

+12 389 1650 

Email

WWW

www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

Opis działalności

sądy