Nazwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Ośrodek Kriobiologiczny, Bank Tkanek

Adres

Spacerowa 5

Kod

26-026

Miasto

Morawica

Województwo

świętokrzyskie

Osoby kontaktowe

kier. mgr Robert Mazur

Tel.

+41 368 1722 

Fax

+41 311 4213 

Email

bank.tkanek@rckik-kielce.com.pl

WWW

www.rckik-kielce.com.pl

Opis działalności

banki krwi, laboratoria medyczne