Nazwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. dr Stanisława Witolda Kmity

Adres

Wólczańska 121/123

Kod

90-521

Miasto

Łódź

Województwo

łódzkie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr Barbara Brylikowska

v-ce dyr. mgr Małgorzata Piotrowska

Tel.

+42 636 8642  +42 636 8962 

Fax

+42 636 8642  +42 636 8962 

Email

slaboslysze@szkoly.lodz.pl

WWW

www.slaboslysze.szkoly.lodz.pl

Opis działalności

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 180

Gimnazjum Specjalne nr 67

XXIII Liceum Profilowane

klasa "0"