Nazwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie

Adres

Grzymińska 6

Kod

71-711

Miasto

Szczecin

Województwo

zachodniopomorskie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr Anna Twardochleb

Tel.

+91 428 0086 

Fax

+91 428 0086 

Email

poczta.sosw@wp.pl

WWW

www.slaboslyszacy.ovh.org

Opis działalności

Technikum Uzupełniające nr 4, liceum i technikum