Nazwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Adres

X-lecia 19-21

Kod

68-100

Miasto

Żagań

Województwo

lubuskie

Osoby kontaktowe

dyr. Urszula Łysak

Tel.

+68 478 7779  +68 478 7777 

Fax

Email

WWW

www.bip.powiatzaganski.pl

Opis działalności

Gimnazjum Specjalne

Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy