Nazwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie

Adres

Sulejów 69

Kod

27-515

Miasto

Tarłów

Województwo

świętokrzyskie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr Dorota Marczak

Tel.

+15 838 5171 

Fax

+15 838 5171 

Email

sosw-sulejow@euro-soft.com.pl

WWW

Opis działalności

Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Szkoła Przysposabiająca do Pracy