Nazwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych

Adres

Szklary Górne 51c

Kod

59-300

Miasto

Lubin

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr Jadwiga Ura

Tel.

+76 849 7300 

Fax

+76 849 7302 

Email

sosszklary@o2.pl

WWW

www.sosw.szklary.webpark.pl

Opis działalności

szkoła podstawowa

gimnazjum

zasadnicza szkoła zawodowa specjalna

szkoła przysposabiająca do pracy

internat