Nazwa

Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Daleszyckiej

Adres

Pl. Staszica 9, UMiG

Kod

26-021

Miasto

Daleszyce

Województwo

świętokrzyskie

Osoby kontaktowe

prez. Anna Oszczepalska

Tel.

+41 317 1694 

Fax

Email

tpzd@tpzd.eu

osanna3@op.pl

WWW

www.tpzd.eu

Opis działalności

miesięcznik Głos Daleszyc, gazety, organizacje profesjonalne