Nazwa

Towarzystwo Usług Ubezpieczeniowych i Obsługi Ryzyka TUR Sp. z o.o.

Adres

Sabały 3

Kod

02-174

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

prokurent Stanisław Nowak

czł. zarz. Tadeusz Lenart

Tel.

+22 431 9100  +22 431 9105 

Fax

+22 431 9199  +22 431 9110 

Email

tur1@tur.com.pl

WWW

www.tur.com.pl

Opis działalności

Członek Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.