Nazwa

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii - Zespół Fizykochemii Lantanowców i Struktury Roztworów

Adres

Joliot-Curie 14

Kod

50-383

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

kier. prof. dr hab. Janina Skrzypiec-Legendziewicz

Tel.

+71 375 7300 

Fax

Email

WWW

www.uni.wroc.pl

www.antivir.uni.wroc.pl

www.wchuwr.chem.uni.wroc.pl

Opis działalności

szkoła wyższa, badania naukowe