Nazwa

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii - Instytut Astronomiczny

Adres

Kopernika 11

Kod

51-622

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

dr hab. prof. uwr. Michał Tomczak

dr hab. prof. uwr. Paweł Rudawy

Tel.

+71 372 9373 

Fax

+71 372 9378 

Email

astro@astro.uni.wroc.pl

tomczak@astro.uni.wroc.pl

rudawy@astro.uni.wroc.pl

WWW

www.uni.wroc.pl

www.astro.uni.wroc.pl

www.wfa.uni.wroc.pl

Opis działalności

szkoła wyższa, badania naukowe