Nazwa

Uniwersytet Zielonogórski - Instytut Inżynierii Środowiska

Adres

Szafrana 15

Kod

65-516

Miasto

Zielona Góra

Województwo

lubuskie

Osoby kontaktowe

dyr. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Tel.

+68 328 2637  +68 328 2406  +68 328 2541 

Fax

+68 324 7290 

Email

sekretariat@iis.uz.zgora.pl

A.Jedrczak@iis.uz.zgora.pl

WWW

www.iis.uz.zgora.pl

Opis działalności

Zakład Ekologii Stosowanej

Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej

Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów

Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Centralne Laboratorium