Nazwa

Urząd Miejski w Białymstoku - Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Adres

Białówny 11

Kod

15-437

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

nacz. Jerzy Tokajuk

Tel.

+85 878 6608  +85 878 6618  +85 878 6645  +85 878 6665  +85 878 6623 

Fax

+85 878 6607  +85 878 6613  +85 878 6664 

Email

pz@um.bialystok.pl

WWW

www.um.bialystok.pl

www.bip.bialystok.pl

Opis działalności

Referat Studiów i Analiz

Referat Warunków Zabudowy

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Plastyk Miejski