Nazwa

Urząd Miejski w Białymstoku - Wydział Spraw Obywatelskich

Adres

Branickiego 9

Kod

15-085

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

nacz. Leszek Lewoc

Tel.

+85 878 6420  +85 878 6416  +85 878 6411 

Fax

+85 878 6534 

Email

wso@um.bialystok.pl

WWW

www.um.bialystok.pl

www.bip.bialystok.pl

Opis działalności

Referat Ewidencji Ludności

Referat Dowodów Osobistych

Referat Spraw Wojskowych

Referat ds. Stowarzyszeń, Zgromadzeń i Zbiórek Publicznych