Nazwa

WIDAR - Wywóz Nieczystości, Śmieci, Utylizacja

Adres

Zagójska 14/100

Kod

04-101

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

Dariusz Wiśniewski

Tel.

+22 678 1326  +601 310 836 

Fax

+22 678 1326 

Email

widar@widar.pl

WWW

www.widar.pl

Opis działalności

wywóz i utylizacja nieczystości, kontenery, odpady

wywóz śmieci, gruzu, ziemi

wywóz odpadów komunalnych

utylizacja

usługi komunalne