Nazwa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Adres

Składowa 1/3

Kod

50-209

Miasto

Wrocław

Województwo

dolnośląskie

Osoby kontaktowe

dyr. Jacek Klakocar

Tel.

+71 328 7055  +71 328 8314  +605 883 227 

Fax

+71 328 8314 

Email

wsse@wsse.wroc.pl

mikrobiologia@wsse.wroc.pl

WWW

www.wsse.wroc.pl

Opis działalności

Oddział Mikrobiologii, Dział Higieny Pracy, Dział Epidemiologii