Nazwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Adres

Szosa Chełmińska 30/32

Kod

87-100

Miasto

Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Osoby kontaktowe

dyr. Adam Horbulewicz

Tel.

+56 622 8600  +56 622 1059 

Fax

+56 622 7485 

Email

wup@wup.torun.pl

WWW

www.wup.torun.pl

Opis działalności

koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, rozwój zasobów ludzkich

promocja zatrudnienia, analizy rynku pracy, badanie popytu na pracę