Nazwa

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka - Centrum Dydaktyki

Adres

Al. Armii Ludowej 16

Kod

00-637

Miasto

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Osoby kontaktowe

dziekan prof. dr hab. Stnisław Piwko

Tel.

+22 234 6472  +22 234 5161  +22 234 5052  +22 234 5684 

Fax

+22 234 5684 

Email

dziekanat_sd@poczta.wshifm.edu.pl

dziekanat_wig@poczta.wshifm.edu.pl

sjo@poczta.wshifm.edu.pl

WWW

www.wshifm.edu.pl

Opis działalności

Dziekanat Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów

Dziekanat Wydziału Informatyki Gospodarczej

Dziekanat Wydziału Turystyki

Dziekanat Studiów Podyplomowych

Studium Języków Obcych