Nazwa

Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego

Adres

Pl. ks. Frelichowskiego 1

Kod

87-100

Miasto

Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Osoby kontaktowe

rektor. ks. kan. dr Krzysztof Lewandowski

v-ce rektor ks. kan. dr Krzysztof Krzemiński

v-ce rektor ks. dr Tomasz Tułodziecki

Tel.

+56 658 4625  +56 622 3343 

Fax

+56 622 7504 

Email

k.krzeminski@torun.opoka.org.pl

WWW

www.seminarium.diecezja.torun.pl

Opis działalności

szkoła wyższa