Nazwa

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Adres

Al. Tysiąclecia P. Polskiego 14

Kod

15-111

Miasto

Białystok

Województwo

podlaskie

Osoby kontaktowe

dyr. mgr inż. Stanisław Wiński

Tel.

+85 651 2174  +85 651 2093  +85 651 2127  +85 651 2143 

Fax

+85 651 2093 

Email

zse@zse.biaman.pl

WWW

www.zse.biaman.pl

Opis działalności

Technikum Elektryczne

IV Liceum Profilowane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Szkoła Policealna, Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Technikum 3-letnie po ZSZ