Nazwa

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Adres

Sobieszyn 298a

Kod

08-504

Miasto

Ułęż

Województwo

lubelskie

Osoby kontaktowe

Tel.

+81 866 7900 

Fax

+81 866 7266 

Email

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

WWW

www.sobieszynbrzozowa.pl

Opis działalności

zasadnicza szkoła zawodowa: zawód ogrodnik

technikum rolnicze, agrobiznesu, architektury krajobrazu

liceum profilowane, liceum ogólnokształcące: profil sportowy, językowy

policealne studium obsługi turystycznej

Zespół Pieśni i Tańca "Brzozowiacy"